Mesela böyle.
Not defteri gibi kullanılabilir.
Metinlerinizi paylaşmak için kullanabilirsiniz.
Volkan